دانلود احیاء تفکر اسلامی ( اثر استاد شهید مرتضی مطهری )


دانلود جزوه آموزشی دوره ضمن خدمت

معلمان و دبیران و مدیران عزیز شاغل در وزارت آموزش و پرورش می توانند متن کامل جزوه  احیاء تفکر اسلامی ( اثر استاد شهید مرتضی مطهری )  وزارت آموزش و پرورش مصوب در سال 92 را از لینک ذیل در ادامه مطلب مستقیم  دانلود فرمایند .Link Download