دانلود جزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظران ( کد دوره : 92503071 )دانلود جزوه آموزشی دوره ضمن خدمت

معلمان و دبیران و مدیران عزیز شاغل در وزارت آموزش و پرورش می توانند متن کامل جزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظران ( کد دوره : 92503071 )  وزارت آموزش و پرورش مصوب در سال 91 را از لینک ذیل در ادامه مطلب مستقیم  دانلود فرمایند .   لینک دانلود