تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم ( کد دوره : 92503895 )

دانلود جزوه آموزشی دوره ضمن خدمت

معلمان و دبیران و مدیران عزیز شاغل در وزارت آموزش و پرورش می توانند متن کامل جزوه تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم ( کد دوره : 92503895 )   وزارت آموزش و پرورش مصوب در سال 91 را از لینک ذیل در ادامه مطلب مستقیم  دانلود فرمایند .
لینک دانلود